Maatwerk voor zorggroepen

Steeds meer zorggroepen, huisartsenkringen, huisartsenposten en gezondheidscentra vinden de weg naar Leerpunt KOEL. Naast individuele opleidingen hebben we inmiddels een groot aantal nascholingsprogramma's ontwikkeld voor groepen eerstelijnszorgverleners.

In overleg met uw organisatie kunnen we deze opleidingen voor zorggroepen verder op maat afstemmen op uw specifieke scholingsvraag. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 

Algemeen

 • Nascholing zelfmanagementondersteuning voor POH, diëtisten, fysiotherapeuten, diabetes- en longverpleegkundigen


COPD/astma 

Voor huisartsen en praktijkondersteuners:

 • Opzetten spreekuur Astma COPD
 • Terugkomavond CASPIR module 6
 • Werken met vragenlijsten RIQ-MON10, CCQ, ACQ en MRC
 • Angst en depressie bij COPD
 • Basistraining inhalatietechnieken en bevorderen therapietrouw
 • COPD up2date
 • Dubbeldiagnose Astma COPD
 • Scholing CASPIR
 • Medicamenteuze therapie bij COPD en Astma
 • Praktijkvisitatie COPD
 • Inhalatietechnieken


Hart/Vaat 

Voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten:

 • ECG-opfris
 • Hartfalen triagetechnieken
 • Hartfalen implementatiescholing
 • Is de oudere patiënt standaard CVRM
 • 24-uurs bloedrukmeting
 • CVRM-koppelcursus
 • ECG-opfris voor doktersassistentes
 • ECG-basis op locatie
 • ECG-basis


Diabetes 

Voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten:

 • Diabetes en de doktersassistent
 • Is de oudere patiënt standaard - module diabetes
 • Module nierfalen
 • Bijeenkomst benchmark diabeteszorg
 • Bijeenkomst samenwerking en protocollaire afspraken alle DBC-deelnemers
 • Casuïstiekbijeenkomst als vervolg op de scholing insulinetherapie en behandeling DM2
 • Praktijkvisitatie diabetes
 • Ouderenzorg
 • Leergang Ouderengeneeskunde - Laego Bouwstenen voor HA en POH
 • Ondersteuning bij implementatie


POH GGZ

 • Verdiepingsleergang POH-GGZ; 8 modules


Basis GGZ

 • Implementatie POH GGZ
 • Implementatie verslavingszorg


GGZ  

Voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ,  doktersassistenten en eerstelijnspsychologen

 • Basisscholing Motiverende gespreksvoering
 • Basisscholing Somatiek en psyche
 • EMDR
 • Masterclass Depressie en angst voor HA namens zorggroep
 • Verslaving en psychiatrie
 • Basisscholing dementie
 • Basisscholing dementie voor de eerstelijnszorg
 • Basisscholing depressie eerstelijnszorgverleners
 • Basisscholing depressie voor apothekers
 • Basisscholing eetstoornissen en obesitas
 • Basisscholing lastige patiënt

Heeft u specifieke vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken, neem dan contact op met: