Praktijkscan kennis en bekwaamheid
Wie ben ik en wat kan ik?

Met de praktijkscan kennis en bekwaamheid krijgt u een rapportage met inzicht in de actuele (medische) kennis en vaardigheden en behoeften van uw medewerkers; ook op het gebied van samenwerking en ontwikkeling.

Uw inzet (management en HR) is minimaal en bestaat uit het aanleveren van functieprofielen en eventueel werkdocumenten, het meelezen van de vragenlijsten en het aanleveren van namen en e-mailadressen.

U bepaalt zelf de vragenlijst: op welke resultaatgebieden u informatie wilt inventariseren en welke onderwerpen hier deel van uit maken. De vragenlijsten worden vervolgens door Leerpunt KOEL digitaal uitgezet onder uw medewerkers.

Binnen vijf weken ontvangt u de managementrapportage met een analyse en aanbevelingen per onderwerp.


Inhoud Praktijkscan kennis en bekwaamheid

De praktijkscan kennis en bekwaamheid omvat onder andere de volgende activiteiten:

  • Een functieomschrijving/functieprofiel van de desbetreffende medewerkers (aan te leveren door de huisartsenpraktijk- of post).

  • De inventarisatie van gevolgde opleidingen, bij- en nascholingen en de relevante werkervaring per medewerker.

  • Een bekwaamheidsbeoordeling enerzijds door de medewerkers zelf waarbij ze aangeven in welke mate ze zichzelf bekwaam achten per onderdeel en anderzijds – indien  mogelijk – door de manager/teamleider.

  •  Eventueel een vervolgtraject waarbij op basis van de uitkomsten van de praktijkscan kennis en bekwaamheid een opleidings- en (na)scholingsplan met bijbehorende offertes wordt samengesteld.

 

Wilt u meer weten over de praktijkscan?
Neem dan contact op met: