Accreditatie

Bij Leerpunt KOEL bent u ook op het juiste adres als het gaat om het aanvragen van accreditatie voor eerstelijnszorgverleners. Wij beschikken over instellingsaccreditering die het mogelijk maakt onze eigen (na)scholingen voor huisartsen te accrediteren en nascholingsactiviteiten van derden te accrediteren waarbij Johan de Vries de verantwoordelijke Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is. Arne Deijl is de  PAM die verantwoordelijk is voor de accreditatie van de toetsgroepen en daarmee aanspreekpunt voor de EKC -ers.

Maar natuurlijk kunt u ook voor het aanvragen van accreditatie voor andere eerstelijnsberoepen bij ons terecht. Denkt u daarbij aan accreditatie voor
praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, eerstelijns psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen. In de handleiding hieronder leest u hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Ook de aanvraagformulieren kunt u hiernaast downloaden.