Accreditatie

Bij Leerpunt KOEL bent u aan het juiste adres voor al uw accreditatievragen en -aanvragen voor adherente eerstelijnszorgverleners. Onze instellingsaccreditatie staat niet alleen garant voor de kwaliteit van onze eigen (na)scholingen, maar maakt het ook mogelijk om de nascholingsactiviteiten van adherente derden te accrediteren.

Voor de accreditatie van huisartsenscholingen en -toetsgroepen, welke onder de bevoegdheid van onze perifeer accreditatiemedewerker (PAM) Arne Deijl vallen, kunt u ook bij ons terecht. Arne is tevens het rechtstreekse aanspreekpunt voor erkend kwaliteitsconsulenten (EKC's). Arne is bereikbaar via a.deijl@leerpuntkoel.nl.

Behalve voor huisartsen kunt u bij ons terecht voor de accreditatie-aanvraag voor andere eerstelijnsberoepen zoals praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en verloskundigen. De aanvraagformulieren per beroepsgroep en het tarievenoverzicht vindt u in het menu hiernaast. 

Let op: de aanvraag van accreditatie dient uiterlijk 6 tot 4 weken voor de nascholingsdatum te worden ingediend via accreditatie@leerpuntkoel.nl. Aanvragen die te laat binnenkomen kunnen niet meer beoordeeld en geaccrediteerd worden.

Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen via accreditatie@leerpuntkoel.nl.