Raad van Advies

De Raad van Advies ondersteunt en adviseert de directie van Leerpunt KOEL bij strategische besluitvorming over onder meer de volgende thema’s:

  • De ontwikkeling van het (meerjaren)plan van Leerpunt KOEL
  • De ontwikkeling en uitbreiding van het inhoudelijk portfolio van (na)scholingsprogramma's en opleidingen
  • Netwerkuitbreiding: welke (toekomstige) allianties kunnen Leerpunt KOEL verder helpen groeien?
  • Op welke vlakken liggen groeikansen, en hoe zouden we deze kunnen benutten?
  • Ideeën en hulp ten behoeve van marketing en communicatie: hoe zorgen we voor meer bekendheid en nog meer interessante klanten?
 

Samenstelling

Leerpunt KOEL's Raad van Advies wordt gevormd door drie leden die ieder hun unieke, relevante achtergronden en expertise inbrengen. Daarmee zijn zij stuk voor stuk van grote toegevoegde waarde bij het bepalen van de koers van Leerpunt KOEL. De Raad bestaat uit:

Vera van Beek

Na een mooie, 16-jarige carrière binnen Schouten & Nelissen – waarbij Vera o.a. lid was van de Board of Directors (COO) - verliet Vera Schouten & Nelissen in 2019 om haar eigen bedrijf te starten: VvB Business Support. 

Arno Gassen

Arno heeft een verpleegkundige achtergrond en werkt op dit moment als zelfstandig zzp’er voor diverse zorgorganisaties.

Adrie Evertse

Adrie is praktiserend huisarts, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging district Zuid-Holland Zuid en voorzitter van het CHBB (College Herregistratie Bijzondere Beroepen Huisartsen). 

Pauline van der Pol

Pauline is bij de start van Leerpunt KOEL betrokken geweest en gedurende lange tijd werkzaam geweest als beleidsmedewerker en coördinator van verschillende scholingen. Op dit moment werkt Pauline bij een huisartsenpraktijk in Rotterdam als Praktijk Ondersteuner Huisarts.

 

De Raad van Advies vergadert vier keer per jaar. Daarbuiten houden ze op afstand een betrokken vinger aan de pols en zijn ze graag bereid om de directie - ook tussentijds - van advies te voorzien.