Praktijkvisitaties

Wij bieden zorggroepen een uitgebreid kwaliteitstraject aan op het gebied van diabetes, COPD en CVRM. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een kwaliteitstraject voor de module ouderenzorg.
 
Het kwaliteitstraject, dat wordt begeleid door een kaderhuisarts, start met een nulmeting. Deze nulmeting geeft een beeld van de huidige stand m.b.t. de zorg op het gebied van diabetes, COPD en/of CVRM in de bij de zorggroep aangesloten praktijken. De resultaten worden weergegeven voor de zorggroep als geheel alsook voor de individuele praktijken. Dit maakt het mogelijk de score te vergelijken met het gemiddelde van de zorggroep. Ook worden de praktijken bezocht door een verpleegkundig specialist. Aan de hand van de resultaten van de nulmeting en het praktijkbezoek, krijgen de individuele praktijken aanbevelingen voor verbetering. Ook een benchmark waarbij de behaalde resultaten vergeleken kunnen worden met andere (vergelijkbare) zorggroepen, behoort tot de mogelijkheden.
 
Jaarlijks kunnen vervolgmetingen worden gedaan om de kwaliteit van de ketenzorg te monitoren.
 
Voor aanvullende informatie of een offerte kunt u contact opnemen met Monique Pastoor (tel. 078-6193068, keuze 2 of per mail).