Veelgestelde vragen

Gelden er aanvullende regels voor de SOH-opleiding in tijden van Corona?

Zeker. We willen dat iedereen veilig deelneemt aan de fysieke scholingen en het vaardighedenonderwijs. Onze aanvullende maatregelen vind je hier. Deze gelden naast het basisprotocol.

Door Corona kan ik mijn stage niet op tijd afronden. Wat nu?

We hebben besloten om de stageperiode te verlengen met 3 maanden, dit betekent dat u nu 12 maanden over het afronden van uw stage mag doen. 
Uw stagemap kan worden ingeleverd wanneer u, ten minste, alle handelingen 1 keer heeft kunnen uitvoeren (aftekenen) én 80% van uw gehele stagemap is uitgevoerd en beoordeeld.
 

Door Corona kan ik niet op tijd hercertificeren. Wat nu?

De fysieke hercertificeringsmodules gaan niet door de komende tijd. Leerpunt KOEL heeft daarom een e-learning ontwikkeld ter waarde van 4 accreditatiepunten om u de mogelijkheid te bieden te kunnen her-certificeren. Deze e-learning is gebasseerd op de DLO van de nieuwe SOH-opleiding. Hier kun je je inschrijven.
Indien u geen gebruik maakt van deze e-learning ontvangt u 3 maanden uitstel om u te her-certificeren.

Hoe weet ik wanneer ik moet hercertificeren?

U bent verplicht om na het behalen van uw diploma iedere twee jaar 6 accreditatiepunten te halen om geregistreerd te blijven. 2 punten krijgt u voor het volgen van de webinar. De andere 4 punten voor het volgen van een module of het bijwonen van het congres. De twee jaar tellen vanaf het moment van diplomeren. Stel u heeft op 1 januari 2020 uw diploma gehaald, dan moet u voor 1 januari 2022 6 punten halen. Voor 1 januari 2024 moet u opnieuw 6 punten halen. Dus iedere twee jaar vanaf hercertificeren 6 punten. Wij verwachten dat u dit zelf bijhoudt. 

Ik ben te laat met hercertificeren. Wat moet ik nu doen?

Een hercertificering is compleet als u de webinar én een module of congres van 4 punten heeft gevolgd. Als u te laat bent met hercertificeren wordt u uitgeschreven in het BHIP-register. U bent dan geen geregistreerde SOH meer. Om weer geregistreerd te worden moet u een aanvraag doen bij de toetsingscommissie via secretariaat@leerpuntkoel.nl. Geef daarbij nauwkeurig antwoord op onderstaande vragen. De toetsingscommissie bekijkt elke aanvraag individueel. 

  • Wanneer heeft u de opleiding gedaan?
  • Welke hercertificeringsmodules heeft u gedaan en wanneer?
  • Wat is de reden van het niet op tijd hercertificeren?

Ik wil de hercertificering Hand- en polstrauma volgen, maar ik heb die vaardigheden niet gehad tijdens mijn opleiding. Kan dat?

Zeker! De module Hand- polstrauma is een verbredende module. Hierin leert u dus extra vaardigheden als SOH. De hercertificering Communicatie met patiënten is bijvoorbeeld een verdiepende module. 

Ik heb de webinar én een hercertificering-module gevolgd. Wanneer ontvang ik mijn herregistratie?

Als u beide onderdelen binnen 2 jaar heeft gevolgd, ontvangt u binnen 4 weken bericht over uw herregistratie. 

Waar kan ik inschrijven voor de opleiding of hercertificeringsmodules?

Dat kan via www.leerpuntkoel.nl. U kunt dan in het tabblad 'nascholingsaanbod' zoeken op SOH. 

Hoe overtuig ik mijn werkgever van het nut van een SOH?

Er zijn voor uw werkgever voordelen op drie vlakken: de tevredenheid van zijn medewerkers wordt hoger, de druk op de huisarts neemt af en de SOH genereert extra inkomsten. Om te beginnen met het eerste: doorgroeimogelijkheden en variatie qua werkzaamheden maken dat medewerkers zich meer gewaardeerd en uitgedaagd voelen in hun werk, wat een hogere arbeidstevredenheid oplevert en de steeds schaarser wordende doktersassistenten aan de werkgever bindt. Daarnaast kan een SOH tot een derde van de consulten overnemen die anders op het bord van de huisarts komen. Tel maar uit hoeveel dat scheelt in een doorgaans overbelaste en almaar groeiende huisartsenpraktijk. Bovendien zijn de hulpvragen die wel bij de huisarts terecht blijven komen, vaker van het soort en mate van complexiteit dat die juist voor hem of haar weer meer voldoening geven. Tot slot liggen er voordelen op het gebied van inkomen: doordat de SOH onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts valt, levert elk consult €9,- op. Op die manier zijn de kosten van de opleiding snel terugverdiend en levert inzet van een SOH inkomsten op voor de praktijk. Bekijk de berekening in deze flyer. Succes met het overtuigen van uw werkgever!

Wat voor invloed heeft de SOH-opleiding op mijn salaris?

Regelmatig krijgen we de vraag wat de functiewaardering is in de CAO voor het werk als SOH. Die is er nog niet, maar staat wel op de agenda bij de NVDA en de LHV. U kunt natuurlijk wel met uw werkgever om tafel om te kijken of u uw SOH-uren kunt laten uitbetalen als doktersassistent+. Doordat u waarde toevoegt aan uw praktijk, heeft u een goed punt om bij uw werkgever uw eigen waarde in heroverweging te laten nemen.

Wat is het slagingspercentage van de SOH-opleiding?

Onze SOH-opleiding heeft een slagingspercentage van 100%. Soms komt er een herexamen aan te pas, maar mits een deelnemer niet op eigen initiatief stopt, slaagt bijna elke deelnemer voor de opleiding.

Mag ik als SOH zelfstandig medicatie voorschrijven?

Als SOH bent u niet standaard BIG geregistreerd (tenzij u een verpleegkundige achtergrond heeft). U werkt als zogenoemde verlengde arm constructie van de huisarts. De huisarts blijft altijd verantwoordelijk voor het werk van de SOH. Met protocollair werken is het mogelijk om werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Protocollair medicatie voorschijven is nu geen onderdeel van de SOH-opleiding.

Ik ben triagist. Kan ik met het SOH-diploma op de huisartsenpost werken?

Zeker! Het inzetten van een SOH op de huisartsenpost levert net zo goed voordelen op. Triagisten kunnen de opleiding tot SOH doen om spreekuren te draaien op de huisartsenpost. Wil je je werkgever overtuigen van de financiële voordelen? Kijk dan even hier

Ik heb de SOH-opleiding ergens anders gevolgd. Gelden alle regels rondom de SOH dan ook voor mij?

Leerpunt KOEL heeft de SOH-opleiding ontwikkeld en geregistreerd. Leerpunt KOEL is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en hercertificering. De enige andere officiële aanbieder van de SOH-opleiding is DOKh. Er gelden voor cursisten van DOKh dezelfde regels als voor cursisten van Leerpunt KOEL. Er zijn meer organisaties die een soortgelijke opleiding aanbieden, maar dit zijn géén officieel geregistreerde SOH-opleidingen!

Ik heb de opleiding al gedaan. Krijg ik de nieuwe SOH-map dan gratis?

Nee. U heeft al een map gekregen bij de opleiding die u heeft gevolgd. Bij het volgen van de webinar krijgt u de nieuwe map digitaal toegezonden met watermerk. Zo heeft u wel beschikking over de nieuwste informatie. Als extra service bieden we u de mogelijkheid om de fysieke map te bestellen voor €75,-.