Koningsdag in Dordrecht: huisartsen(post) paraat

Koningsdag in Dordrecht: huisartsen(post) paraat
Dit jaar wordt de nationale Koningsdag gehouden in Dordrecht. Een extra feestelijke dag dus in onze eigen regio, waar veel mensen op af komen.
 
De koninklijke familie volgt een streng geprotocolleerd programma, waarbij het veiligheidsaspect uiteraard van groot belang is. Mocht er zich ondanks alle voorbereidingsmaatregelen toch een incident voordoen, staan alle hulptroepen, inclusief de Huisartsenpost Drechtsteden en het Crisisteam HAROP klaar.
 
De Huisartsenpost Drechtsteden, het Albert Schweitzer ziekenhuis, de Kring van huisartsen, de GHOR  en KOEL zijn in ieder geval voorbereid op calamiteiten.
 
We gaan er van uit dat we er met zijn allen een leuke dag van maken en wensen de koninklijke familie een vlekkeloze, incidentvrije, fraaie dag toe in het mooie Dordrecht.