Wijziging facturatie toetsgroepen 2016

Geachte huisarts,
 
Met ingang van januari 2016 gaat Leerpunt KOEL de kosten voor toetsgroep accreditatie op een andere wijze factureren. Vooruitlopend op een landelijke uniforme regeling heeft Leerpunt KOEL besloten over te gaan naar individuele facturatie. Tot op heden kreeg de voorzitter, vaak de EKC-er, jaarlijks een factuur voor zijn/haar toetsgroep.
 
De jaarlijkse bijdrage per huisarts voor toetsgroep accreditatie m.i.v. 1 januari 2016 bedraagt € 85,- onafhankelijk van het aantal toetsgroepen waar de huisarts lid van is en inclusief bijschrijven punten door KOEL indien gewenst door de EKC-er.
 
In onze regio dragen de LHV Kringen (Rotterdam en ZHZ) jaarlijks bij aan het in standhouden van de PAM (Perifeer accreditering medewerker) functie en het door Leerpunt KOEL aanbieden van een nascholingsaanbod. De LHV Kring Rotterdam wil de leden een korting geven op deze bijdrage van € 30,- de Kring leden ontvangen dan een factuur ad € 55,- . Met de kring Zuid Holland Zuid wordt op dit moment gesproken over een eventuele bijdrage, dit wordt vervolgd.
 
Het Kring bestuur Rotterdam wil de jaarlijkse  bijdrage graag verantwoorden aan haar leden, wat op dit moment niet mogelijk is. De Kring betaalt nu ook voor niet-leden.
 
NB Begin 2016 ontvangt uw toetsgroep nog de factuur van 2015.  Medio maart 2016 zullen wij de jaarlijkse bijdrage 2016 individueel factureren.
 
Ik hoop u hiermee voldoende informatie en inzicht verstrekt te hebben over de nieuwe werkwijze van Leerpunt KOEL. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Monique Pastoor via m.pastoor@stichtingkoel.nl
 
Met vriendelijke groet,
Leerpunt KOEL,
A.J. Evertse, directeur