Subsidies

Gonnie Swanenberg

Verschillende subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende subsidie mogelijkheden in Nederland. Ken je bijvoorbeeld www.leeroverzicht.nl al? Vanuit de Rijksoverheid zijn er verschillende subsidies voor de Zorg & Welzijn. Zowel voor beroepsopleidingen als voor bij- en nascholing.  Bij beroepsopleidingen mogen de genoemde subsidies tezamen (gestapeld) worden gebruikt voor het financieren van een opleiding.

Binnen de sector Zorg & Welzijn zijn onderstaande subsidies mogelijk. Let op: hieronder worden per subsidie een aantal kenmerken en voorwaarden genoemd. Dit is echter niet volledig, organisaties zijn zelf verantwoordelijk om de subsidieregeling goed door te nemen om te weten of zij in aanmerking komen.

 

SectorplanPlus

 • Focus op beroepsopleidingen alsook bij- of nascholing
 • Maximaal €2.500 per praktijkleerplaats bij 12 maanden opleiding binnen de periode waarin de regeling actief is
 • Maximaal €2.000 subsidie per gevolgde bij- of nascholing medewerker; gebaseerd op aantal lesuren
 • Tegemoetkoming in opleidingskosten van werkgever
 • Voorafgaand aan schooljaar aanvragen o.b.v. verwachte aantal opleidingen
 • Niet subsidiabel: MBO BOL, HBO Voltijd, BHV, EHBO, specialistische medische opleidingen
 • Verantwoording beroepsopleidingen aan de hand van beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPV), loonstroken en diploma. Verantwoording bij- en nascholing a.d.h.v. loonstrook en prestatieverklaring
 • Niet meer aan te vragen. Loopt af per augustus 2023, mogelijk herzien en vervolg
 • https://sectorplanplus.nl/

 

Subsidieregeling Praktijkleren

 • Focus op beroepsopleidingen en bestemd voor erkend leerbedrijf (SBB)
 • Maximaal €2.700 per jaar per praktijkleerplaats bij 40 weken praktijkleren
 • Tegemoetkoming in de begeleidingskosten van werkgever
 • Na afloop schooljaar aanvragen op basis van de werkelijk gerealiseerde praktijkleerplaatsen
 • Verantwoording aan de hand van aanwezigheidsadministratie
 • Niet subsidiabel: MBO BOL, HBO Voltijd, derde leerweg, EVC trajecten en specifieke maatwerktrajecten
 • Eerstvolgende aanvraagronde: jun-sep 2023
 • https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

 

Stagefonds zorg

 • Focus op beroepsopleidingen en bestemd voor erkend leerbedrijf (SBB)
 • Maximaal €1.300-€2.700 per jaar per gerealiseerde stageplaats
 • Tegemoetkoming in begeleidingskosten en loonkosten van werkgever
 • Na afloop schooljaar aanvragen op basis van de werkelijk gerealiseerde stageplaatsen
 • Wel subsidiabel: MBO BOL, MBO BBL, HBO Voltijd, HBO Deeltijd, HBO Duaal (à HBO beperkt aantal opleidingen)
 • Verantwoording aan de hand van beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPV)
 • Nu niet aan te vragen. Mogelijk vervolg in 2023
 • https://www.dus-i.nl/subsidies/stagefonds-zorg

 

Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

 • Focus op beroepsopleidingen doktersassistent en praktijkondersteuners
 • Vergoeding van €100 tot €150 per maand
 • Tegemoetkoming voor kosten praktijkbegeleiding
 • Zowel BOL als BBL opleidingen
 • https://www.ssfh.nl/vergoedingen-voor-stagiaires

 

Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

 • Focus op opleidingen advanced nurse practioner en tot physician assistant
 • Tegemoetkoming in opleidingskosten werkgever
 • €1.964 subsidie per maand opleiding
 • Hogescholen vragen de subsidie aan welke zij doorbetalen aan de opleiding-biedende-organisatie/werkgever
 • Subsidie blijft actief tot 2028
 • https://www.dus-i.nl/subsidies/opleiding-verpleegkundig-specialist

Heeft u vragen over subsidies voor de Zorg & Welzijn sector? Dan kunt u contact opnemen met Robin Haksteeg, consultant financiën & subsidies bij deRotterdamseZorg. deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 36 zorg- en onderwijsorganisaties die in de regio Rotterdam Rijnmond samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt Zorg en welzijn. 

Robin Haksteeg
Consultant financiën & subsidies
deRotterdamseZorg
Robin.Haksteeg@derotterdamsezorg.nl