Avondsymposium Grote Chirurgie in een Kleine Setting was een groot succes!

Peter Fontijne, Park Medisch Centrum

Op 28 januari 2020 organiseerde het Park Medisch Centrum in samenwerking met Leerpunt Koel een symposium met als onderwerp ´Grote Chirurgie in een Kleine Setting´. Circa 50 huisartsen en een aantal fysiotherapeuten van Spomed en Medinello deden mee. Allen werden verwelkomd door Hieron Marée, directeur Financiën en Strategie van Park Medisch Centrum. Na het openingswoord door de heer Marée werden voordrachten gehouden door orthopedisch chirurgen Hans-Erik Henkus en Saskia Wiersma en door Neurochirurg Sanjay Harhangi. Ieder van hen liet zijn of haar licht schijnen over de chirurgische behandelmogelijkheden anno 2020.

Gonartrose en coxartrose: als het tot opereren komt…

Hans-Erik Henkus en Saskia Wiersma zijn allebei werkzaam in zowel het Alrijne Ziekenhuis als het Park Medisch Centrum. De heer Henkus sprak over de behandeling van coxartrose, mevrouw Wiersma over de behandeling van gonartrose. Beide specialisten gaven een ruim overzicht van de conservatieve en operatieve behandeling van deze veelvoorkomende aandoeningen. De boodschap was duidelijk: Volg bij voorkeur zo lang als maar verantwoord is het conservatieve traject, alvorens over te gaan tot het plaatsen van een heup of knieprothese.

 

Dat gezegd hebbende werd de filosofie achter de voorste benadering van een heupprothese toegelicht, met als grote voordelen voor de patiënt: snellere mobilisatie, minder pijnstilling, een kortere ligduur (binnen24 naar huis). Deze aspecten zorgen voor een relatief goede ervaring voor de patiënt en tevens minder kosten. Bij de operatieve behandeling van gonartrose werd naast het plaatsen van een totale knieprothese ingegaan op kniedistractie, standscorrectie (osteotomie) en de unicompartimentele knieprothese. Ook complicaties na het plaatsen van een heup of knieprothese werden besproken.

 

Uit de LROI (Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten)-gegevens van 2019 blijkt dat er jaarlijks zo’n 35.000 heupprotheses en iets minder knieprotheses geplaatst worden, met de verwachting dat deze aantallen de komende jaren nog flink zullen toenemen. Ingrepen blijken aanzienlijk beter te verlopen wanneer ze worden uitgevoerd door een specialist(e) die dezelfde ingreep vaker uitvoert. Park Medisch Centrum brengt dit uitgangspunt succesvol in de praktijk met de oprichting van de ‘focuskliniek’. Niettemin wordt tot dusver slechts 11% van de heup- en knieprotheses in zelfstandig-behandelcentra (ZBC) zoals het Park Medisch Centrum geplaatst. Dit terwijl 80% van de betrokken patiënten ASA 1,2 zijn (d.w.z. patiënten die verder gezond zijn, zonder langdurig medicatiegebruik, of slechts een lichte aandoening hebben), en behandeling in zelfstandig-behandelcentra juist voor deze categorie patiënten een uitkomst zou zijn vanwege de hogere patiëntvriendelijkheid, de grotere effectiviteit en de bijkomende kostenbesparing. Werk aan de winkel dus voor verwijzing naar de grote chirurgie in kleine setting van de focuskliniek!

PTED bij lumbale hernia

Na een korte pauze sprak Neurochirurg Sanjay Harhangi uit het Erasmus Medisch Centrum en tevens werkzaam in het Park Medisch Centrum over de behandeling van lumbale hernia met de PTED (Percutane Transforaminale Endoscopische Dissectomie)-techniek. Deze techniek heeft grote voordelen voor de patiënt ten opzichte van de conventionele operatietechniek bij een hernia. Bij PTED is er een sneller en beter herstel na de operatie te zien, met als bijkomend voordeel dat de patiënten niet onder narcose hoeven.

De heer Harhangi zelf heeft sinds 2009 meer dan 300 patiënten met de PTED-techniek behandeld. Hoewel de voordelen van deze behandeling zich in de praktijk al ruimschoots hebben bewezen, is spreker enige tijd geleden met een grote prospectieve studie begonnen om dit ook wetenschappelijk te onderbouwen. Onder andere met als doel om de behandeling ook binnen de zorgverzekering te krijgen.

Slot

Het was al met al een zeer informatieve en leuke avond met veel discussie en interactie. Het symposium werd door de deelnemers met waardering ontvangen en zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid een vervolg krijgen.

 

Auteur: symposiumvoorzitter Peter Fontijne, Orthopedisch Chirurg Park Medisch Centrum