Uitkomsten SOH-enquête 2019!

Adja Strijker
SOH

De SOH-enquête is door 162 SOH ingevuld. Hartelijk dank hiervoor!
Anouk ten Hove en Cardin te Kronnie zijn de gelukkige wannaars van de Bloomon-cadeaubon. Geniet ervan!

Een paar inzichten op een rijtje:

 • 80% van de SOH draait een eigen SOH-spreekuur.
 • Gemiddeld 35% van de werkzame tijd van de SOH wordt besteed aan het eigen spreekuur.
 • De SOH heeft gemiddeld 15 minuten tijd voor de patiënt.
 • 90% van de assistenten verwijst minder door naar de huisarts doordat zij nu SOH zijn.
 • 85% van de assistenten vraagt minder advies aan de huisarts nu zij SOH zijn.
 • De SOH vindt zichzelf competent op de 15 ingangsklachten (een 8 uit 10).
 • De SOH voelt zich ondersteund door de werkgeven (een 9 uit 10).
 • De SOH beveelt de opleiding aan aan collega's (een 9 uit 10).

Wat is nog lastig?

 • Het werks als SOH combineren met ander asssistentenwerk is lastig en levert hoge werkdruk. 
 • Collega's weten niet goed wat de SOH precies mag doen. Door verkeerde triage krijgt de SOH de verkeerde patiënten toegewezen.
 • Patiënten zijn nog niet gewend om de SOH te zien in plaats van de huisarts. Een goede voorlichting is essentieel!

De uitkomsten worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de opleiding en nascholingen. We gaan er weer voor!

Houd het NVDA magazine De doktersassistent in de gaten. Er zit een leuke special in voor de SOH.