Update project substitutie cardiologie

Update project substitutie cardiologie
Op 1 april jl. was ons project substitutie van cardiologie een half jaar op weg met de daadwerkelijke intake van patiënten. Deze eerste 6 maanden zijn voorbij gevlogen en langzamerhand krijgt het project vorm. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan en ook in de komende tijd blijven we alert om de pilot zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Zoals bij iedere pilot zijn er ook knelpunten in de dagelijkse praktijk en niet alles valt direct op te lossen. Desondanks valt te zeggen dat de pilot een goede start heeft gemaakt en dat er veel positieve reacties zijn van zowel deelnemende huisartsen, de projectcardioloog en patiënten.
 
De komende periode zullen de gegevens uit de controle- en interventiegroep van het eerste half jaar onder de loep genomen worden. We zijn benieuwd naar de eerste uitkomsten van deze tussentijdse analyse. Uiteraard houden we u op de hoogte.