Terugblik op scholing CVA-nazorg voor praktijkondersteuners

Terugblik op scholing CVA-nazorg voor praktijkondersteuners
Op 30 maart jl. vond de scholing “CVA-nazorg in de praktijk” voor praktijkondersteuners plaats. Een leuke leerzame avond, waarin diverse aspecten van CVA-nazorg binnen de huisartsenpraktijk behandeld werden. Na een rondgang onder de deelnemers viel de grote verscheidenheid aan zorg binnen de verschillende huisartsenpraktijken op. Alle deelnemers gaven echter aan meer kennis en handvatten te willen krijgen om meer gerichte zorg te kunnen bieden.
 
Het programma bood de deelnemers die informatie. Zo sprak docent Renate Blom (CVA-verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis) over de medicatie(veranderingen) na een doorgemaakt CVA, Irene Zwinkels (eerstelijns CVA-verpleegkundige van Aafje) sprak over de inzet/het nut van meetinstrumenten die van belang zijn bij een georganiseerde CVA-nazorg en Claudia van Genderen (oefentherapeut Cesar/Mensendieck) sprak over de inzet van paramedische zorg na CVA.
 
De scholing werd door de deelnemers met een 8 beoordeeld en als leerpunten werden vooral het gebruik van de meetinstrumenten en de inzet van paramedici genoemd.
 
Op steeds meer plaatsen in de regio zijn CVA-verpleegkundigen in de eerste lijn werkzaam en kunnen praktijkondersteuners met hen samenwerken op het gebied van de CVA-nazorg. Deze CVA-verpleegkundigen zijn werkzaam bij Aafje, Internos en Zorgwaard. Op onze zorgkaart (www.zorgkaarteerstelijn.nl) zijn daarnaast diverse eerstelijnszorgverleners te vinden met specifieke kennis van/over CVA.