Summerschool - Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Leer zelfstandig veelvoorkomende klachten af te handelen

Leerpunt KOEL en DOKh zijn de enige officiële aanbieders van de Post-MBO-opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH), waarin doktersassistenten en triagisten zelfstandig leren om veelvoorkomende klachten af te handelen. De SOH neemt werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben.

 “De opleiding biedt uitdaging aan de assistenten wat absoluut bijdraagt aan hun werkplezier”

Nieuwsgiering naar de SOH-opleiding?
Ontdek alle details over de opleiding in de SOH-opleidingsgids.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Praktijkondersteuners, Verpleegkundigen
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit
 • Donderdag 15 Augustus 2024
 • Capelle aan den IJssel, BCN Rotterdam
 • 09.30 - 16.30 uur
 • 29 accreditatiepunten
 • Mevr. A.C. Didier - Kleinleugenmors, Mevr. E.H. Schreuders
 • € 2550,00 € 2040,00
Beschikbaarheid: nog 10 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Leerpunt KOEL leidt al jaren Spreekuur Ondersteuners Huisarts op. Door deze jarenlange ervaring kan de SOH-opleiding steeds vernieuwd en aanpast worden aan de hedendaagse praktijk. Dat doen we dan ook graag. De SOH opleiding is een van onze Post-MBO-opleidingen en sluit daarmee aan bij de behoeften van doktersassistenten om zich door te ontwikkelen.

Onze missie is om doktersassistenten competentiegericht op te leiden ten behoeve van bevoegde en bekwame patiëntenzorg. Doordat een SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen, wordt de eerstelijnszorg ondersteund en blijft deze toegankelijk.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op  

In de opleiding staan de volgende onderwerpen/ingangsklachten centraal:

Module KNO

 • Het gezonde oor
 • Acute keelpijn
 • Epistaxis
 • Acute rhinosinusitis

Module Traumatische wonden en bijtwonden

 • Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)
 • Bijtwonden

Module Brandwonden

 • Eerste graads brandwonden
 • Oppervlakkige tweede graads brandwonden

Module Inversietrauma enkel

Module Kleine kwalen

 • Acute urticaria
 • Insectenbeten
 • Tekenbeten
 • Tand door lip
 • Cystitis
 • Teenletsel II-V
 • Subunguaal hematoom

Leerlijnen 

Tijdens de opleiding staan de ingangsklachten centraal. Bij elke ingangsklacht worden volgende leerlijnen doorlopen:

 • Leerlijn ABCDE
 • Leerlijn Vaardigheden
 • Leerlijn Communiciatie met patiënten
 • Leerlijn Registreren
 • Leerlijn Overleg met de huisarts

Daarnaast wordt per klacht de achtergrond, anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en protocol doorlopen. Om alle vaardigheden goed eigen te maken wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, eigen casuïstiek en werkplekgerelateerde opdrachten.

Na de theorie en de vaardigheden geoefend te hebben in de bijeenkomsten, moet een stage worden gelopen. Het zelfstandige uitvoeren van medische handelingen staat dan centraal. In deze periode moeten alle genoemde klachten en vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig goed uitgevoerd worden en afgetekend worden door de aanwezige huisarts. De huisarts dient hiervoor de nodige begeleiding te geven. Tijdens de stageperiode vindt ook een terugkomdag plaats,

Na de stage vindt het praktijkexamen plaats. Bij het volbrengen van het examen is de SOH geslaagd en ontvangt hij/zij een diploma. Om het diploma te kunnen verlengen en om bekwaam te blijven, dient de SOH iedere twee jaar te hercertificeren. Dat kan door het volgen van bijscholingen, het SOH-congres en het volgen van de (verplichte) basismodule. 

 

Leerdoelen

Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. Het complete competentieprofiel waaraan de leerdoelen zijn opgehangen vindt u hier

Programma

Theoriedeel

Dag 1

Inleiding, KNO en traumatische wonden en bijtwonden

 • Voorbereiding: 10 uur zelfstudie
 • Opleidingsdag: 2 x 3 uur onderwijs
 • Na de opleidingsdag: 2 uur zelfstudie

 

Dag 2

Brandwonden, inversietrauma enkel en kleine kwalen

 • Voorbereiding: 10 uur zelfstudie 
 • Opleidingsdag: 2 x 3 uur onderwijs
 • Na de opleidingsdag: 2 uur zelfstudie

 

Dag 3

Theorie examen en lichamelijk onderzoek

 • Voorbereiding: 6 uur zelfstudie voorbereiding 
 • Opleidingsdag: 1 uur theorie-examen & 3 uur peer assessment lichamelijk onderzoek

 

Praktijkdeel

Stage in de praktijk voor 6 tot 9 maanden.

Na het behalen van het theorie-examen en het peer assessment lichamelijk onderzoek kan de stage beginnen. Op de werkplek gaat de SOH onder begeleiding patiënten zien.

Dag 4

Oefendag praktijkexamen tijdens stage

 • Opleidingsdag: 3 uur praktijkexamen-oefendag

 

Dag 5

Praktijkexamen (altijd in Zwijndrecht)

 • Voorbereiding: leerstof doornemen voor praktijkexamen
 • 2 uur praktijkexamen

 

Let op:

 • Voor het praktijkexamen moet de deelnemer zich apart inschrijven! Dit kan zodra de stage is afgerond en de stagemap akkoord is bevonden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Tijdens de eerste 3 cursusdagen wordt er een lunch aangeboden

Toelatingseisen

Deelnemers aan de SOH-opleiding moeten doktersassistent zijn. Ook is het belangrijk dat je voldoende tijd in de opleiding kan investeren. Eigenschappen als zelfstandig denkvermogen, besluitvaardigheid en inzicht in de achtergronden bij een beslissing zijn aanvullend van belang.

Randvoorwaarden voor de praktijk waar stage gelopen wordt zijn als volgt:

 • Er moet voor de SOH een behandelkamer zijn.
 • De SOH moet voldoende aanbod van klachten hebben (rooster technisch).
 • De huisarts/physician assistant/verpleegkundig specialist moeten bereid zijn het werk van de SOH te autoriseren en de SOH feedback te geven.