Opleiding tot Triagist

Leer urgentiedenken op basis van de Nederlandse Triage Standaard

Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot triagist en kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen.De kernset van InEen en de Nederlandse Triage Standaard zijn hierbij het uitgangspunt. 

Aan deze opleiding nemen doktersassistenten werkzaam op de dagpraktijk en kandidaat-triagisten werkzaam op de HAP gezamenlijk deel. Hierdoor ontstaat er een waardevolle uitwisseling van ervaringen op de werkplek. Dit versterkt het leerrendement.

Een combinatie van klassikaal onderwijs en online leren zorgt voor flexibiliteit en meer mogelijkheden voor oefenen en toepassen van de triagekennis. Daardoor is er tijdens de fysieke bijeenkomsten meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. 

Leerpunt KOEL is officieel gecertificeerd als opleider in triage door Bureau Diplomering Triage (Calibris/InEen). Ook is Leerpunt KOEL CRKBO-geregistreerd. 

Tijdens deze opleiding bieden wij: 

 • Een ervaren docentenduo bestaande uit een zeer ervaren triage-docent, werkzaam op de HAP én een huisarts-docent. 
 • Een digitale leeromgeving voor het opdoen en toepassen van jouw triage-kennis met extra informatie en oefenvragen. 
 • De KOEL-TriageWaaier waarmee je de belangrijkste basis triage-kennis als triagist en doktersassistent er altijd snel bij kunt pakken. 
 • Toegang tot het KOEL-triageportfolio (1e jaar gratis ). In dit portfolio kun je makkelijk en snel gespreksbanden delen en voorzien van feedback. Voor deelnemers die het officiële triage diploma aan willen vragen is dit extra handig. 
Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Verpleegkundigen
 • Communicatie, Organisatie, Professionaliteit
 • Donderdag 16 Mei 2024
 • Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
 • 09.00 - 16.00 uur
 • 50 accreditatiepunten
 • Mevr. S.R.E. Donker-Voogt, Mevr. A.J. de Kock - Ruitenberg, Mevr. Y. Kraaijenbrink, Mevr. M. den Otter, Mevr. L.M.C. van de Wetering - Aarnoudse
 • € 2550,00
Beschikbaarheid: nog 3 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Inhoud

Tijdens de opleiding ga je oefenen met het beoordelen van je eigen triage-gesprekken. Voor de deelnemers werkzaam op de HAP die het officiële triage diploma aan willen vragen, is dit een perfecte voorbereiding.  

De 5 lesdagen worden ingepland over een periode van vijf maanden. Dit geeft ruimte voor voorbereiding in de online leeromgeving en werkplekleren in de tussentijd. Tijdens de bijeenkomsten behandelt de triagist-docent (werkzaam op de HAP) gesprekstechnieken en kennis van de kernset. De huisarts-docent behandelt fysiologie en pathologie bij alle ingangsklachten van de NTS.  

Na elke fysieke bijeenkomst zijn er nieuwe werkplekgerichte opdrachten om in de praktijk uit te voeren. Je gaat dan jouw geleerde triage-kennis toepassen. Daarna bespreek je de werkplekgerichte opdrachten met jouw praktijkbegeleider.  

De opleiding tot triagist van Leerpunt KOEL focust op leren in de context van de eigen huisartsenpraktijk of HAP. Het echte triëren begint immers pas bij de toepassing. Kennis, inzicht en toepassen zijn de thema’s die als een rode draad door de opleiding worden aangeleerd en getoetst.  

Er wordt tijdens de opleiding tot triagist gewerkt aan de ontwikkeling van de door InEen opgestelde competenties. 

 • Opvangen van de patiënten (klantgericht werken) 
 • Hulpvraag vaststellen 
 • Urgentie bepalen en vervolgtraject indiceren (telefonisch of face-to-face) 
 • Informeren over vervolgtraject 
 • Adviseren 
 • Werkprocessen organiseren 
 • Patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen 
 • Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 
 • Eigen grenzen bewaken 
 • Professionele rol (rolontwikkeling en houding) 
 • Kwaliteit van werk. 

Leerdoelen

Na de opleiding heb je als triagist: 

 • Kennis over alle ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer met ruime aandacht voor fysiologie en pathologie 
 • Kennis van de verschillende fases in het triagegesprek en kun je deze ook  goed uitvoeren  
 • Kennis van het toepassen en bepalen van toestandsbeeld, hulpvraag, ingangsklacht, urgentie, vervolg-/vangnetadvies  
 • Inzicht in de professionele samenwerking met collega’s en kun je hierbij eigen grenzen en kwaliteit van werk bewaken 
 • Kennis van het organiseren van werkprocessen en patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen  

Programma

Opbouw van de opleiding

 • 5 bijeenkomsten van 6 uur.  
 • Minimaal 20 uur thuisstudie met ondersteuning van de digitale leeromgeving. 
 • Werkplekleren met werkplekgerelateerde opdrachten. 
 • Opbouw van het persoonlijke KOEL-triageportfolio (1e jaar gratis). 

Rollen en taken

Jij als deelnemer 

 • Bent zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het uitvoeren van opdrachten gedurende de opleiding; 
 • Laat een actieve leerhouding zien bij alle leeractiviteiten; 
 • Zorgt ervoor dat de praktijkbegeleider betrokken is bij voortgang en stand van zaken leeractiviteiten.

Praktijkbegeleider 

 • Leren op de werkplek speelt een grote rol tijdens de opleiding tot triagist. Op de eigen werkplek wordt gewerkt aan praktijkopdrachten. Van de praktijkbegeleider van de deelnemer wordt een investering van ca. 15 uur verwacht voor de begeleiding tijdens de opleiding.  
 • Eisen gekwalificeerd praktijkbegeleider voor praktijkbeoordelingen diplomering HAP. De gekwalificeerde praktijkbegeleider dient aan deze eisen te voldoen:
 • Is zelf diplomahouder triage; 
 • Is in dienst van de desbetreffende HAP; 
 • Heeft een gecertificeerde opleiding praktijkbegeleiding gevolgd; 
 • Volgt jaarlijks 4 uur gecertificeerde intervisie voor praktijkbegeleiders om gekwalificeerd te blijven. 
 • Bij Leerpunt KOEL kunnen de gecertificeerde opleiding en intervisie gevolgd worden. 

 Leidinggevende

 • De leidinggevende faciliteert het opleidingstraject voor de deelnemer en diens praktijkbegeleider. De kandidaat triagist wordt gekoppeld aan een gekwalificeerde praktijkbegeleider. Beiden krijgen de tijd en mogelijkheid om leerdoelen en opdrachten te bespreken. Hiervoor worden begeleidingsmomenten ingeroosterd. 

Gekwalificeerde kernsetauditor 

Een gekwalificeerd kernsetauditor krijgt toegang tot het KOEL-triageportfolio. Hierin kunnen de gespreksbanden beoordeeld worden. Gedurende het diplomeringsproces adviseren wij om meerdere oefenaudits te doen. Hiervoor hoeft de kernsetauditor niet officieel gekwalificeerd te zijn. 

 • Eisen gekwalificeerd kernsetauditor voor examenaudit diplomering HAP:
 • De gekwalificeerde kernsetauditor dient aan deze eisen te voldoen:  
 • Is zelf diplomahouder triage; 
 • Heeft een gecertificeerde opleiding kernsetauditor gevolgd; 
 • Volgt jaarlijks 8 uur gecertificeerde intervisie voor kernsetauditoren om gekwalificeerd te blijven. 
 • Bij Leerpunt KOEL kunnen de gecertificeerde opleiding en intervisie gevolgd worden. 

Wanneer er geen gekwalificeerd kernsetauditor in dienst is om de oefen- en examenaudits te boordelen, kan dit worden uitbesteed aan Leerpunt KOEL. De kandidaat-triagist beoordeelt eerst zelf de gespreksbanden. Daarna worden de banden beoordeeld door de gekwalificeerde kernsetauditor van Leerpunt KOEL. De gezamenlijke uitkomsten worden besproken in een online coachgesprek. Het beoordelen van 6 gespreksbanden met online coaching kost €995,- 

Werkgever (HDS/HAP)

De werkgever is verantwoordelijk voor het aanmelden van de triagist in opleiding voor de LKT via Bureau Diplomering Triage.

Bureau Diplomering Triage 

 • Bureau Diplomering Triage verzorgt sinds juli 2023 de processen rondom diplomering en herregistratie van triagisten. Zie www.triagistenregister.nl voor meer informatie 

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot triagist dien je te beschikken over één van de volgende diploma’s: 
  • Doktersassistent 
  • Verpleegkundige (minimaal mbo-4) 
  • Zie www.triagistenregister.nl voor een lijst met gelijkgestelde diploma’s 
 • Je moet de mogelijkheid hebben om praktijkopdrachten uit te voeren op de werkplek, waaronder het opnemen van triagegesprekken. 

Eisen aanvraag bij start opleidingstraject voor diplomering HAP 

 • Kandidaat-triagisten dienen bij start van het traject door de HDS aan te worden gemeld bij Bureau Diplomering Triage. Gebruik van het aanmeldformulier van Bureau Diplomering Triage is daarbij verplicht (te vinden op www.triagistenregister.nl). 
 • Heeft je werkgever (HDS) je aangemeld voor deze opleiding bij Bureau Diplomering Triage? Stuur dan s.v.p een kopie van het aanmeldformulier naar de Back Office van Leerpunt KOEL. Dat kan via: secretariaat@leerpuntkoel.nl

Veelgestelde vragen

Wat levert de opleiding Triage-opleiding op?

 • Meer inhoudelijke kennis 
 • Verbetering en zelfverzekerdheid van telefonische en fysieke triage 
 • Betere en efficiëntere planning van het spreekuur 
 • Hogere patiënt tevredenheid 
 • Verhoogde kwaliteit van zorg 
 • Meer tijd voor de huisarts 
 • Minder communicatieproblemen 
 • Meer werkplezier 
 • Meer zelfstandigheid 
 • Eenduidigheid in werken (wellicht in een coördinerende rol) 
 • Mogelijkheid om het officiële diploma tot triagist aan te vragen. Zie www.triagistenregister.nl voor meer informatie