Online scholing MIO - De juiste zorg op de juiste plek

In deze MIO staat het verloskundig inhoudelijk onderwerp ‘de juiste zorg op de juiste plek’ centraal. Dit onderwerp wordt vanuit de KNOV aangedragen als zijnde een voor de verloskundigen relevant onderwerp. In kleine groepen (max. 12 personen) wordt aan de hand van casuïstiek dieper ingegaan op het onderwerp. De basis van deze intervisie is het uitwisselen van ervaringen en ideeën met betrekking tot het onderwerp ‘juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). De ingebrachte casuïstiek van de deelnemers staat hierin centraal. De bijeenkomst wordt begeleid door een ervaren intervisie-begeleider.

Deze scholing is geaccrediteerd voor 4 uur onder categorie C.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Verloskundigen
 • Communicatie, Organisatie, Samenwerking
 • Woensdag 12 Juni 2024
 • Thuis - Live online learning
 • 10.00 - 13.00 uur
 • 4 accreditatiepunten
 • Mevr. L. van den Berg
 • € 149,00
Beschikbaarheid: nog 2 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

We werken online volgens de methode van socratische intervisie. Hierbij worden geen adviezen gegeven, iedereen krijgt evenveel spreektijd en de kern is het stellen van open vragen. Op die manier krijg je inzicht in elkaars afwegingen en keuzes. Het doel is het delen van kennis en ervaringen en het gezamenlijk leren. Bij de fysieke bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van blended learning, de incident methode en evt. de socratische methode, afhankelijk van de casuïstiek die ingeleverd wordt.

Leerdoelen

Na deze bijeenkomst:

 • heeft u meer inzicht in de huidige stand van zaken rondom JZOJP in Nederland
 • begrijpt u de achterliggende doelstelling van het onderwerp JZOJP en waar de inzichten op gebaseerd zijn
 • weet u hoe andere regio’s/collega’s denken en handelen t.o.v. JZOJP
 • heeft u ideeën hoe zelf aan de slag te kunnen met het verbeteren van ons beleid rondom JZOJP
 • heeft u meer inzicht in uw eigen grenzen, en de balans tussen respect voor de zwangere en respect voor de eigen professionaliteit
 • heeft u een idee hoe en met wie u het geleerde kan gaan implementeren en wat eventuele belemmeringen hierbij zijn

Programma

 • Inleiding
 • Open gesprek JZOJP, ervaringen delen
 • Toelichting intervisie en casus kiezen
 • Pauze
 • Intervisiebespreking
 • Evaluatie en borging

Voorbereidende huiswerkopdracht

Voorafgaand aan deze MIO bijeenkomst dient u het volgende voor te bereiden: 

 • Lezen van artikelen TvV.
 • Casus voorbereiden en aanleveren