SOH Hercertificering - Basismodule 2021-2022 (verplicht)

Verplichte hercertificeringsmodule voor SOH'ers

Met deze online basismodule wordt u op een laagdrempelige en afwisselende manier in vogelvlucht op de hoogte gebracht van de diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de SOH-werkzaamheden. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk voor de basiskennis die u als SOH moet hebben. Daarom is deze module voor alle SOH verplicht bij de tweejaarlijkse herregistratie. 

Wanneer u zich aanmeldt voor deze basismodule krijgt u per e-mail informatie toegestuurd via het secretariaat van Leerpunt KOEL. U kunt deze basismodule daarna online volgen op eigen tijd en tempo. 

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Medisch handelen, Professionaliteit
 • Start na ontvangst link
 • 2 accreditatiepunten
 • € 99,00
Beschikbaarheid: nog 48 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Er zijn nieuwe ontwikkelingen bij de volgende ingangsklachten:

 • Cystitis
 • Urticaria
 • Teenletsel
 • Vaardigheden

In deze module worden de veranderingen besproken aan de hand van de leerdoelen.

Leerdoelen

Kennis van de nieuwe ontwikkelingen bij de volgende ingangsklachten:
urticaria, cystis, teenletsel en vaardigheden

Urticaria

Leerdoelen

 • De SOH beschrijft het verschil tussen acute en chronische urticaria
 • De SOH beargumenteert waarom de oorzaak achterhalen bij acute urticaria meestal niet relevant is
 • De SOH benoemt de voorkeursmedicatie voor de medicamenteuze behandeling van acute urticaria
 • De SOH bepaalt welke niet-medicamenteuze behandeladviezen voor de patiënt relevant zijn


Cystitis

Leerdoelen

 • De SOH leidt uit het ‘stroomdiagram urineonderzoek van de NHG’ af welk urineonderzoek er gedaan wordt 
 • De SOH beredeneert waarom bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met verdenking cystitis urineonderzoek wordt verricht. 
 • De SOH verklaart dat er bij urineonderzoek met een urinestick alleen getest hoeft te worden op nitriet en leucocyten. 
 • De SOH legt uit waarom bij gezonde, niet zwangere vrouwen een afwachtend beleid kan worden gevoerd bij een cystitis 


Teenletsel

Leerdoelen

 • De SOH stelt op basis van de anamnese het traumamechanisme vast en beredeneert welk type fractuur hierbij kan passen 
 • De SOH stelt vast of er bij de patiënt een grote kans is op een fractuur aan de hand van klassieke fractuursymptomen. 
 • De SOH benoemt 2 punten bij het lichamelijk onderzoek die onderscheidend zijn voor een fractuur  


Vaardigheden

Leerdoelen

 • De SOH bepaalt met een beknopte anamnese of een patiënt klachten heeft van het oor (sluit aan bij theorie 2.) 
 • De SOH benoemt het verschil tussen diagnostische en therapeutische vaardigheden (sluit aan bij theorie 1) 
 • De SOH vergelijkt haar huidige manier van vaardigheden uitvoeren met de vernieuwde vaardigheden (sluit aan bij ‘vorm’ en ‘koppeling praktijk’) 
 • Na het bekijken van alle informatie over vaardigheden wordt gevraagd om hierbij twee persoonlijke leerdoelen voor de praktijk op te stellen en hierop na twee maanden te reflecteren. 

 

Programma

 • Deze online basismodule duurt +/- 2 uur. 
 • De informatie wordt op diverse manieren aangeboden, Bijvoorbeeld met filmpjes, afbeeldingen, korte teksten en casuïstiek. Tussen de gegeven informatie staan regelmatig vragen om uw kennis direct toe te kunnen passen en te testen. De vragen zijn formatief, u wordt hier dus niet op afgerekend.  
 • U hoeft de hoofdstukken niet allemaal in één keer af te ronden, u kunt altijd op een later moment verder gaan waar u gebleven was.  
 • Deze basismodule blijft vanaf de dag dat u deze start 6 maanden toegankelijk. 
 • Nieuwe protocollen zijn te vinden op www.soh-opleiding.nl. 

Toelatingseisen

Deze hercertificering Basismodule is bedoeld voor doktersassistenten die de SOH-opleiding hebben afgerond. 

Een SOH moet iedere 2 jaar 6 punten halen om het behaalde SOH diploma te verlengen. 2 van deze punten worden behaald met het volgen van de (verplichte) Basismodule. Daarnaast kan de SOH kiezen tussen meerdere scholingen van 4 punten. Op deze manier kan de professionele ontwikkeling aangestuurd worden op persoonlijke interesses en leervoorkeuren.