CASPIR-basisscholing

In een aantal zorggroepen wordt op dit moment gewerkt aan een DBC COPD. Om in aanmerking te komen voor financiering moet u beschikken over deskundigheid bij de uitvoering en interpretatie van de spirometrie. Na het volgen van deze geaccrediteerde cursus bent u als huisarts en praktijkondersteuner voldoende toegerust om in de praktijk spirometrie op de juiste wijze uit te voeren en te beoordelen.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Huisartsen, Praktijkondersteuners
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
 • Woensdag 06 December 2023
 • Capelle aan den IJssel, BCN Rotterdam
 • 18.00 - 22.00 uur
 • 9 accreditatiepunten
 • Mevr. C. van den Bosch - van Vuuren, Dhr. J. Jansen, Mevr. M. Koman - van den Tol
 • € 895,00
Beschikbaarheid: nog 4 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

De uitvoerder

 • kan de patiënt instrueren ten aanzien van de uitvoering van de spirometrie test
 • kan een patiënt een geforceerde ademmanoeuvre laten uitvoeren volgens de NHG Praktijkwijzer Astma en COPD 2008 met reversibiliteit
 • dient het effect op de meting van niet rechtop zitten, hoesten, te trage expiratie, onvolledige expiratie, expiratietekort te kunnen verwoorden
 • kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
 • PEF (peak expiratory flow)
 • FVC (forced vital capacity)
 • FEV1 (eenseconde waarde)
 • FEV1/FVC ratio
 • kent de criteria voor acceptatie van een test:
 • snelle stijging van opgaande deel
 • spitse of iets afgeronde top
 • gladde curve
 • geen plotse val naar X-as
 • inspiratie gelijk aan de expiratie
 • minimaal 6 sec geblazen
 • plateau fase aanwezig > 1 sec, geen volumeverandering
 • kent de criteria voor herhaalbaarheid:
 • 3 curven waarvan de 2 hoogste FEV1 en FVC< 150 ml verschillen
 • is op de hoogte van de GLI 2012
 • kan foutbronnen opsporen in de testuitvoering
 • kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die de referentiewaarden beïnvloeden
 • kan zorg dragen voor het schoonmaken en het periodiek onderhoud van de spirometer (controleren nauwkeurigheid, instellen nulpunt)
 • kan een logboek bijhouden en adequaat rapporteren in de, binnen de praktijk gehanteerde, rapportagemiddelen (HIS, software voor spirometrie,etc)
 • kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen

De beoordelaar

 • kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
 • PEF (peak expiratory flow)
 • FVC (forced vital capacity)
 • FEV1 (eenseconde waarde)
 • FEV1/FVC ratio
 • kent de begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit
 • kent de criteria voor acceptatie en herhaalbaarheid van een test
 • kent de referentiewaarden GLI 2012
 • kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve herkennen
 • kan een vergelijking maken met de voorspelde waarden en kent de factoren die referentiewaarden beïnvloeden
 • kan een spirometrie test laten uitvoeren
 • kent modellen om spirometrie te organiseren en de bijbehorende randvoorwaarden (eigen praktijk, huisartsenlab, diagnostische verwijzing)
 • kan longfunctieonderzoek systematisch interpreteren volgens het gebruikte stappen-schema in de CASPIR cursus
 
 

Programma

De CASPIR-cursus bestaat uit 5 modules

Module 1

Zelfstudie e-learningmodule die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De deelnemer ontvangt van het NHG per e-mail de inloggegevens van Module 1. 

Accreditatie:1 punt na afronden e-learning via NHG


Module 2
Fysieke bijeenkomst

 • Informatie over: longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn (2005), inhoud NHG praktijkwijzer (2008) over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
 • start interpretatie

Duur 3 uur
Accreditatie: 3 punten


Module 3

 • De uitvoerder en beoordelaar kijken samen mee bij 5 longfunctietests bij regulier ingeplande patiënten in een longfunctielaboratorium in regio;
 • 3 verschillen / overeenkomsten te noteren in uitvoering spirometrie;
 • 3 tests samen interpreteren

Duur: 2 uur
Accreditatie: 2 punten

 

Module 4

Maken portfolio 

Duur: ongeveer 3 tot 6 uur
Accreditatie: 1 punt

Module 5
Fysieke bijeenkomst

 • Bespreken inhoud portfolio van deelnemer
 • Casusbespreking 
 • Praktijkexamen
 • Eindtoets

Duur: 3 uur
Accreditatie: 3 punten

Toelatingseisen

Om aan de cursus mee te doen moet de praktijk beschikken over een spirometer met flow volume curve, volume tijd curve en moeten de basisbegrippen van spirometrie bekend zijn. Enige ervaring in het maken en beoordelen van spirometrieën is gewenst. Deze cursus gaat uit van opdrachten die door de huisarts en praktijkondersteuner gezamenlijk worden uitgevoerd. Als een van beide deze cursus al heeft gevolgd, is inschrijving als individu mogelijk mits de ander wel participeert in de portfolio-opbouw.

Certificaat
Een certificaat wordt uitgereikt door de CAHAG als alle modules door de praktijkondersteuner en huisarts gevolgd zijn. Na het afronden van de cursus moet u om het behaalde certificaat geldig te houden, iedere drie jaar bijscholen. Deze cursus is ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Assistenten, de afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN en de CAHAG, met medewerking van het NHG en de NVALT (Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en TBC, werkgroep longfunctie).