Online scholing Geneesmiddelengebruik en deelname aan het verkeer

Wist u dat er in Nederland (naar schatting) jaarlijks 33 tot 66 verkeersdoden toe te schrijven zijn aan het gebruik van geneesmiddelen? Veel patiënten zijn zich niet (genoeg) bewust van de risico’s van het rijden onder invloed van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de gebruikers past zijn/haar rijgedrag niet aan. Ook van de mogelijke juridische consequenties zijn de gebruikers van geneesmiddelen zich vaak niet bewust. 


Volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) hebben artsen en apothekers de plicht en verantwoordelijkheid om hun patiënten te voorzien van juiste en heldere informatie over de mogelijke nadelen van voorgeschreven geneesmiddelen.
 

De KNMP heeft de Contra-indicatie Verkeersdeelname ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen in het geven van informatie en alternatieven rondom specifieke geneesmiddelen. Hiermee kunnen huisartsen, apothekers en hun assistenten patiënten op juiste wijze adviseren. De juiste kennis over adviezen en de juridische aspecten is daarbij uiteraard van belang. Ook de communicatie naar de patiënt en kennis over alternatieven is belangrijk. In deze online scholing bieden wij u diverse handvaten aan om goed voorbereid te zijn bij het geven van uw advies.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Huisartsen, Specialist ouderengeneeskunde, Praktijkondersteuners
 • Maandag 06 Februari 2023
 • Thuis - Live online learning
 • 19.00 - 21.00 uur
 • 2 accreditatiepunten
 • Mevr. H. van der Kwaak
 • € 94,50
Beschikbaarheid: nog 5 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

Na afloop van de nascholing weet/kent u

 • hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen verminderen.
 • de drie categorieën waar je kunt opzoeken in welke mate een geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt.
 • de wet met betrekking tot rijgeschiktheid.
 • welke informatie aan patiënten te geven met betrekking tot verkeersdeelname en wat de verantwoordelijkheden hierbij zijn.

Programma

19.00-20.00 uur   Problematiek gebruik geneesmiddelen in het verkeer,
                               wettelijke aspecten en informatie geneesmiddelen cq geneesmiddelengroepen

20.00-20.10 uur   Pauze

20.10-20.50 uur   Casuïstiek en verbeterpunten

20.50 uur              Afsluiting en invullen evaluatieformulier via uw mobiele telefoon

21.00 uur              Einde

Docent

 • Drs. Henriëtte van der Kwaak,  adviseur Instituut Verantwoord Medicijngebruik