KOEL = COOL! online - Medisch tucht- en klachtenrecht: wilt u er (n)iets van weten?

Leerpunt KOEL biedt een veelzijdig en flexibel programma met geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, verspreid over drie dagen. Goede kwaliteit én lekker vanuit huis. Mix en match zoals het u uitkomt! 

In het medisch tuchtrecht beoordeelt het tuchtcollege of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register. Jaarlijks worden er zo’n 1600 tuchtklachten betreffende artsen ingediend bij de regionale tuchtcolleges. Hiervan heeft gemiddeld 30% betrekking op huisartsen. Bijna 12% van de klachten tegen huisartsen wordt gegrond verklaard.

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Huisartsen, Specialist ouderengeneeskunde
 • Kennis-en-wetenschap, Maatschappelijk handelen, Professionaliteit
 • Zaterdag 16 Januari
 • Thuis - Live online learning
 • 09.30 - 12.30 uur
 • 3 accreditatiepunten
 • € 125,00
Beschikbaarheid: nog 13 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

SKGE is een onafhankelijke organisatie die klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken aanbiedt. SKGE staat voor laagdrempelige klachtenbemiddeling ten behoeve van zowel de patiënt als de zorgverlener. Het streven is om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen onder het motto: “samen lossen we het op”. Jaarlijks komt SKGE in ongeveer 90% van de door de klachtenfunctionarissen in behandeling genomen klachten tot een onderlinge oplossing, waardoor een gang naar de geschilleninstantie en/of tuchtrechter wordt voorkomen.

Tijdens deze scholing komt alles aan bod op het gebied van het actueel geldende tucht- en klachtrecht: de werking ervan, het verloop van de procedure, de kosten en de mogelijke maatregelen (waarschuwing, berisping, schorsing en doorhaling register, schadevergoeding). Uiteraard is er ruimte voor casuïstiek, die we vooraf graag van u ontvangen via r.mol@leerpuntkoel.nl.

Docenten

 • Mr. Anne Marie de Koning van SKE-Advocaten 
 • Mr. Jiske Prinsen, directeur SKGE

Leerdoelen

Na afloop van deze scholing:

 • heeft u kennis en verdieping van het Medische tucht- en Klachtenrecht.
 • heeft u tools in handen gekregen om de kwaliteit van de eigen werkzaamheden waar mogelijk te verbeteren.
 • heeft u geleerd goed voorbereid te zijn op én om te gaan met eventuele klachten

Programma

  Het medisch tuchtrecht
  Het klachtrecht
  Casuïstiek
  Afsluiting + evaluatie

 

 

(Na)scholingen en opleidingen op locatie tot 9 februari worden verzet

De fysieke (na)scholingen en opleidingen tot 9 februari worden verzet of worden online uitgevoerd. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld over de (na)scholing waar u voor ingeschreven staat. Bedankt voor uw begrip.