Opleiding Triage Ondersteuner Huisarts (TOH)

Het wordt steeds drukker in huisartsenpraktijken en de service komt onder druk te staan. Met goede triage kunnen praktijken nu en in de toekomst de toenemende zorgvraag laagdrempelig blijven bedienen, gebruikmakend van ieders deskundigheid binnen de huisartsenpraktijk.

Leerpunt KOEL biedt een beproefde opleiding Triage Ondersteuner Huisarts, speciaal ontwikkeld voor doktersassistenten. Tijdens deze opleiding leert u als assistent structureel en consequent urgentiedenken toepassen op basis van de NHG-TriageWijzer. Onder het motto ‘Leren door te doen’, voegt de opleiding de daad bij het woord met een speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving, die de flexibiliteit in het leren vergroot.

Liever alle informatie in een folder? Klik hier.  

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Communicatie, Organisatie, Professionaliteit
 • Woensdag 04 November
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 09.00 - 12.00 uur
 • 36 accreditatiepunten
 • Mevr. A.J. de Kock-Ruitenberg, Mevr. T. van Straaten, Dhr. R.V.E. Verhaart
 • € 1995,00
Beschikbaarheid: nog 9 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Inhoud
De opleiding TOH van Leerpunt KOEL focust nadrukkelijk op leren in de context van de eigen huisartsenpraktijk. Het echte leren triëren begint immers pas bij de toepassing. Kennis, inzicht en toepassen zijn de thema’s die als een rode draad door de opleiding worden aangeleerd en getoetst. Tijdens de hele opleiding staan de vanuit InEen gestelde criteria (o.a. de kernset) en competenties centraal en wordt er gewerkt aan:

 1. Vakinhoudelijke aspecten
  • Urgentiebepaling en hoe het vervolgtraject te indiceren
  • De ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer zullen het uitgangspunt zijn
  • Er is veel aandacht voor de fysiologie en pathologie
 2. Samenwerking
 3. Professionele rolontwikkeling
 4. Het organiseren van werkprocessen

Digitale Leeromgeving (DLO)
Leerpunt KOEL heeft voor de opleiding TOH een volledig nieuwe digitale leeromgeving (DLO) ontwikkeld. Door deze digitale leeromgeving kan de doktersassistent leidend zijn in de eigen ontwikkeling, met ondersteuning van docenten die helpen de intrinsieke motivatie aan te boren/te behouden.   
Het werken met online leeractiviteiten in de DLO, biedt de doktersassistent de mogelijkheid om de theorie van de NHG-TriageWijzer op eigen gelegenheid, tempo en wijze eigen te maken. De DLO geeft de docent de mogelijkheid om het leerproces van de cursist te volgen en daar waar nodig de fysieke bijeenkomsten op aan te passen.

Learning on the job
Het leren in de praktijk speelt een grote rol tijdens het opleidingstraject. De TOH in opleiding werkt op de werkvloer aan praktijkgerichte opdrachten. Van de praktijk wordt een investering van 15 uur verwacht voor de begeleiding tijdens de opleiding. Dit kan een ervaren collega of een huisarts zijn.

Leerdoelen

Resultaat

U leert vakinhoudelijke aspecten als urgentie- en vervolgtrajectbepaling op basis van de ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer, met ruime aandacht voor fysiologie en pathologie. Daarnaast is er aandacht voor de versterking van samenwerkingskwaliteiten, professionele rolontwikkeling en organisatorische vermogens. Aan het einde van het opleidingstraject neemt de doktersassistent deel aan de landelijke kennistoets (LKT), georganiseerd door InEen en Calibris.

De gecertificeerde TOH kan meteen aan de slag in de huisartsenpraktijk om de toenemende zorgvraag in goede banen te leiden. Daarnaast leert de TOH de eigen ontwikkeling als professional in de eigen huisartsenpraktijk vorm te geven . 

Programma

De opleiding is opgebouwd uit:

 • Zes bijeenkomsten van 6 uur
 • Thuisstudie van minimaal 20 uur met ondersteuning van de digitale leeromgeving
 • Learning on the job met werkplekgerelateerde opdrachten en een persoonlijk portfolio
 • Deelname aan de landelijke kennistoets, georganiseerd door InEen en Calibris

Na afronding van de opleiding blijft het persoonlijk portfolio van de student, met daarin eigen geluidsopnamen en het CV, nog een jaar lang gratis toegankelijk. Het portfolio kan daarna per jaar verlengd worden. 

Toelatingseisen

Ingangs- en toelatingseisen
Een erkend diploma doktersassistent met minimaal 1 jaar werkervaring is vereist. Daarnaast moet er mogelijkheid zijn om praktijkopdrachten uit te voeren op de werkplek, waaronder het opnemen van triagegesprekken.

Deze opleiding is een Post-MBO opleiding: