SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Hechten

Afgelopen jaar (2018) is de opleiding SOH ontwikkeld tot een scholing waarin blended leren centraal staat. Hiermee verhogen we de kwaliteit van de SOH-opleiding en hopen we u, als SOH-er nog beter op te kunnen leiden.

Om deze kwaliteitsimpuls verder door te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat we de SOH-her-certificering ook anders in gaan zetten. In de vernieuwde SOH-hercertificering zal meer ruimte zijn voor de verdieping of verbreding van specifieke competenties, wat in lijn is met de feedback die wij hebben ontvangen van deelnemers in de voorgaande jaren. Daarnaast zullen er in de SOH-hercertificering ook mogelijkheden worden geïntegreerd voor blended leren.

Wat dit betekent voor u als SOH-er:

Als SOH-er is het de bedoeling dat u iedere 2 jaar 6 punten haalt om uw SOH-diploma te behouden. Hiervan is 1 onderdeel (van 2 punten) verplicht.

Het verplichte onderdeel betreft een webinar van 2 uur. In deze webinar komen de laatste updates in het vakgebied en de nieuwe protocollen aan bod, zodat u op de hoogte wordt gebracht van relevante ontwikkelingen.

Er blijven dan nog 4 uren (punten) over. Hiervoor bieden we u de keuze uit meerdere scholingen, die we in de komende jaren steeds verder zullen uitbreiden. Op deze manier kunt u, uw professionele ontwikkeling aansturen op persoonlijke interesses en leervoorkeuren.

Dit jaar kan er, voor het vrije onderdeel, gekozen worden uit de onderstaande scholingen:

 • Consultvoering (3 uur) + aanvullende opdracht (1 uur)
 • Hechttechnieken (4 uur)
 • Vaardigheden-carrousel (4 uur)
 • DLO (3 uur) + aanvullende opdracht (1 uur)
Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten, Praktijkondersteuners
 • Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Professionaliteit
 • Maandag 15 Juli
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 18.00 - 22.00 uur
 • 4 accreditatiepunten
 • Mevr. J. van Holsteijn-van der Vorm
 • € 335,00
Beschikbaarheid: nog 2 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Het behandelen en hechten van kleine wonden komt regelmatig voor in de praktijk. Hoewel wondbehandeling primair een taak voor de huisarts is, zien we steeds meer SOH-ers of assistenten die een belangrijke rol hebben bij wondbehandeling. Hoofdzakelijk ligt deze rol nog bij de secundaire wondbehandeling en het plakken van zwaluwstaartjes, maar deze taken kunnen uitgebreid worden wanneer een SOH-er over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.

Behandelen theorie en praktijkvaardigheden hechttechnieken, met als resultaat dat men na het volgen van de scholing, zelfstandig kan hechten (om cosmetische redenen niet in gelaat).

 • Om deze vaardigheid in de praktijk te borgen wordt na deze scholingsbijeenkomst een aftekenlijst verstrekt waar de vaardigheid hechten tien keer dient te worden geoefend door de SOh-er en afgetekend door een begeleidend arts.
 • Deze aftekenlijst dient toegestuurd te worden aan Leerpunt KOEL, en indien deze voldoende wordt beoordeeld, is het certificaat hechten behaald. dit wordt dan z.s.m. toegestuurd.

 

Na het behalen van  hercertificering hechten moet er iedere 2 jaar een opfristraining hechten worden gevolgd voor het behouden van het cerfitificaat hechten ( dit valt niet meer onder de her registratie)

Leerdoelen

 • De essentiële vaardigheden rondom hechten en de wondbehandeling.
 • De verschillende materialen kunnen herkennen en gebruiken
 • Zelfstandig voorkomende wonden in de praktijk kunnen verzorgen en hechten

Toelatingseisen

Deze her-certificeringsmodule is bedoeld voor doktersassistenten en POH die de SOH-basis scholing hebben afgerond!
Na afronding van deze cursus heeft u 4 punten voor uw her-registratie behaald.
 

Na het behalen van  hercertificering hechten moet er iedere 2 jaar een opfristraining hechten worden gevolgd voor het behouden van het cerfitificaat hechten ( dit valt niet meer onder de her registratie)