SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Webinar

Met het webinar wordt u in vogelvlucht op de hoogte gebracht van de diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de SOH-werkzaamheden. Deze nieuwe ontwikkelen zijn belangrijk voor de basiskennis die u als SOH moet hebben. Daarom is dit webinar voor alle SOH verplicht bij de tweejaarlijkse herregistratie.

Wanneer u zich aanmeldt voor het webinar krijgt u per e-mail een inlogcode toegestuurd via het secretariaat van Leerpunt KOEL. U kunt het webinar dan volgen in uw eigen tijd en tempo. Let op! De genoemde datum (31/12) is voor systeemtechnische doeleinden. Daarnaast krijgt u ook de nieuwe SOH-map digitaal toegezonden, zodat u een goed en up-to-date naslagwerk heeft. De fysieke SOH-map is ook via de site te bestellen voor €75,-. 

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Medisch handelen, Professionaliteit
 • Start na ontvangst link
 • 2 accreditatiepunten
 • € 89,00
Beschikbaarheid: nog 103 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Er zijn nieuwe ontwikkelingen bij de volgende ingangsklachten:

 • Traumatische wonden
 • Bijtwonden
 • Tekenbeten
 • Brandwonden
 • Epistaxis

In het webinar worden de veranderingen besproken aan de hand van de leerdoelen.
 

Leerdoelen

Traumatische wonden en bijtwonden

 • De SOH zoekt uit of er verhoogd risico is op een wondinfectie en/of gecompliceerd beloop.
 • de SOH interpreteert het lichamelijk onderzoek zelfstandig.
 • de SOH leidt de behandeling af uit het stroomdiagram wonden van de NHG.
 • De SOH concludeert uit de LCI-richtlijn tetanus wanneer de patiënt in aanmerking komt voor tetanusprofylaxe.

Tekenbeten

 • De SOH onderbouwt voor de patiënt wat de afwegingen zijn om bij een tekenbeet wel of geen antibioticaprofylaxe voor te schrijven.
 • De SOH stelt beleid op om onderscheid te maken tussen een lokale reactie en een vroege vorm van erythema migrans. 
 • De SOH geeft toegespitste persoonlijke instructies aan de patiënt om de ziekte van Lyme te kunnen herkennen.
 • De SOH kan verklaren waarom serologisch onderzoek na een tekenbeet geen zin heeft.

Brandwonden

 • De SOH beoordeelt en behandelt zelfstandig oppervlakkige tweedegraads brandwonden tot 1% TVLO (totaal verbrand lichaamsoppervlak).
 • De SOH leidt uit het wondaspect bij lichamelijk onderzoek de diepte af van een brandwond.
 • De SOH beargumenteert op basis van de diepte van de brandwond hoe lang de genezing zal duren.
 • De SOH kiest de juiste verbandmiddelen bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond.

Epistaxis

 • De SOH beredeneert welke vervolgstap nodig is als bij een patiënt met een epistaxis het afdrukken onvoldoende helpt om de bloeding te stoppen.
 • De SOH vergelijkt de manier van inbrengen van een neustampon in de dagelijkse praktijk met de stappen van het protocol.
 • De SOH bepaalt de conservatieve maatregelen bij recidiverende anterior epistaxis.
   

Programma

 • Het webinar duurt +/- 2 uur.
 • Filmpjes met uitleg worden afgewisseld met vragen. De vragen zijn formatief. U wordt er dus niet op afgerekend. 
 • Nieuwe protocollen zijn te vinden op www.soh-opleiding.nl.
 • U kunt het webinar op elk moment stoppen en op een later tijdstip verder gaan.
   

Toelatingseisen

Deze hercertificeringsmodule is bedoeld voor doktersassistenten die de SOH-opleiding hebben afgerond. 

Een SOH moet iedere 2 jaar 6 punten halen om geregistreerd te blijven in het register van Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP). 2 van deze punten worden behaald met het volgen van een webinar. Daarnaast kan de SOH kiezen tussen meerdere scholingen van 4 punten. Op deze manier kan de professionele ontwikkeling aangestuurd worden op persoonlijke interesses en leervoorkeuren. Na afronding van deze scholing heeft u 4 punten voor uw herregistratie behaald.