Mens en techniek: een twee-eenheid

Met de toenemende zorgvraag en toenemend tekort aan zorgverleners wordt de inzet van technologie steeds belangrijker. Vraag is hoe we de menselijkheid in de zorg behouden. U krijgt in deze nascholing een beeld van de verschillende vormen van technische mogelijkheden die de verlangde menselijkheid behouden. Ze staan al voor u klaar! De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bespreekt met u de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg.

Ook krijgt u tools aangereikt in het kader van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die in 2020 van kracht gaat. Onbekend maakt onbemind, we moeten ons voorbereiden op een nieuwe tak van zorg.

 

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Apothekers, Doktersassistenten, Eerstelijns psychologen, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Praktijkondersteuners, Verloskundigen, Specialist ouderengeneeskunde
 • Kennis-en-wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie
 • Donderdag 11 April 2019
 • Rotterdam, Fonteinkerk, Rotterdam
 • 19.00 - 22.00 uur
 • 3 accreditatiepunten
 • € 125,00
Beschikbaarheid: nog 33 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

 • Voor welke uitdagingen in de zorg kan technologie een oplossing bieden
 • Welke mogelijkheden bieden big data, robots en kunstmatige intelligentie
 • Hoe verhouden mens en machine zich in de toekomst van de zorg

Programma

Sprekers

 • Ruben de Neef - Luscii
 • Leo Ottes - arts niet praktiserend en senior adviseur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Mr.dr. Theo Hooghiemstra - directeur Hooghiemstra & Partners en expert-bestuurder van MedMij, gepromoveerd op informationele zelfbeschikking in de zorg
 • Tanja Swinkels - adviseur Zorgimpuls
 • Wang Long Li - Tinybots
 • Dr. Robert Mol - huisarts, voorzitter

 

18.30-19.00 uur

   Inloop, koffie, thee, koekje en mogelijkheid om een kijkje te nemen
   in de Zorgwinkel van Imelda Bogaard (Lelie Zorggroep). Hierin worden
   u praktische voorbeelden gegeven om mensen langer veilig thuis te laten wonen.

19.00 uur    Inleiding - door Robert Mol - huisarts
   
19.05-20.15 uur

   Een toekomst waarin technologie de zorg persoonlijker, minder plaatsgebonden en
   preventiever maakt - door Ruben de Neef, Luscii

20.15-20.30 uur

   Wang Long Li, oprichter Tinybots, in gezelschap van robot Tessa:
   hoe sociale robots de zorg menselijker kunnen maken.

20.30-20.45 uur    Pauze
20.45-21.05 uur

   Waarde(n)volle zorgtechnologie – Een verkenning van kansen en risico’s van kunstmatige
   intelligentie in de zorg - door Leo Ottes

21.05-21.25 uur

   Wetgeving - gegevensuitwisseling in de zorg & afsprakenstelsel MedMij
   door Mr. dr. Theo Hooghiemstra

21.45-21.40 uur    Digitale zorg: hoe ver is de regio Rijnmond?
   door Tanja Swinkels, adviseur Zorgimpuls
21.40-2.00 uur    Korte discussie en laatste vragen
22.00 uur    Afsluiting en einde