Opleiding Auditor Telefonische Triage

Door de ontwikkeling van de huisartsenposten is het werkveld van de triagisten steeds complexer geworden. Sterker nog, de kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost stelt InEen.

De zogenaamde “Kernset” van InEen is sinds 2014 het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen, heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt, welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen.

Leerpunt KOEL biedt u de mogelijkheid om ervaren triagisten en (regie)huisartsen op te leiden tot “Auditor telefonische triage”

De datum van de derde en vierde cursus bijeenkomst volgt z.s.m.

 

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Triagisten
 • Communicatie, Organisatie, Professionaliteit
 • Dinsdag 21 Mei
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 17.30 - 22.00 uur
 • 16 accreditatiepunten
 • € 1475,00
Beschikbaarheid: nog 12 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Leerdoelen

De toekomstig auditor:

 • Kent de inhoud van de kernset.
 • Hanteert de richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP.
 • Weet de richtlijnen van de kernset toe te passen en kan verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld.
 • Is in staat om zijn/haar eigen persoonlijke vaardigheden in de bewustwording van het eigen gedrag te vergroten en daardoor de communicatie met de triagist te verbeteren.
 • Leert van de eigen valkuilen en blinde vlekken en leert hier mee om te gaan.
 • Is in staat de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek.
 • Is in staat om leer en verbeterpunten te beschrijven.

Programma

De bijeenkomsten zijn opgebouwd uit theorie, zelfreflectie en praktijkgerichte oefeningen. Tijdens de gehele opleiding staat het proces van de audit centraal.

Tijdens de bijeenkomsten worden de verschillende werkvormen afgewisseld, zodat er een interactieve sfeer ontstaat. In een “veilige” sfeer wordt de auditor zich bewust van het eigen gedrag en dat van de ander.

Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Coaching
 • Feedforward, feedback geven en ontvangen
 • Complimenten
 • De verschillenden ontwikkelingsniveaus van de triagisten herkennen en benoemen
 • Intervisie volgens de incidentmethode
 • Input en aandachtspunten vanuit de groep

Toelatingseisen

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur.
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (beperkte) huiswerkopdracht.

Toelatingseisen
De toelatingseisen zijn helder geformuleerd in de handreiking, hetgeen op hoofdlijnen betekent dat men voldoende medische achtergrond heeft (diploma Triagist, verpleegkundige specialist werkzaam op een huisartsenpost of ander relevant BIG geregistreerd beroep) en/of voldoende aantoonbare kennis en werkervaring (minimaal 3 jaar) heeft in een functie op minstens MBO 4 niveau of leidinggeeft aan de uitvoerende zorgverleners.

Diploma en register van auditoren
De opleiding leidt tot het diploma Auditor Telefonische Triage. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Van de gediplomeerden wordt een register aangelegd, zodat te allen tijde vergewist kan worden dat een auditor (nog steeds) aan de vakbekwaamheidseisen voldoet. Na het behalen van het diploma wordt in dit register ook de herregistratie bijgehouden.

Kerndocenten

 • Lenny Lingbeek, coach en trainer
 • Jolijn van de Bovenkamp, coach en trainer