Ouderenzorg ins en outs voor doktersassistenten

Omdat het beleid van de overheid gericht is op het stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie verblijven, heeft u ook als doktersassistente steeds meer te maken met kwetsbare ouderen. Hoewel de zorg voor kwetsbare ouderen inhoudelijk niet heel verschillend is kent de groep toch een eigen problematiek. Tijdens deze scholing wordt daar uitgebreid bij stil gestaan.
 
 
Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Doktersassistenten
 • Maatschappelijk handelen, Professionaliteit, Samenwerking
 • Woensdag 15 Mei
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 19.00 - 22.00 uur
 • 6 accreditatiepunten
 • Dhr. U. Tas
 • € 229,00
Beschikbaarheid: nog 8 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

De scholing is bedoeld voor allround doktersassistentes die meer kennis willen verkrijgen met betrekking tot de ouderenzorg. Door interactieve werkvormen kunt u uw persoonlijke en praktische competenties op het gebied van ouderenzorg verdiepen en verbreden. Kortom, een scholing vol inspiratie.
 
Tijdens de twee bijeenkomsten staan we stil bij de volgende vragen:
 • Hoe gaat de praktijk om met deze groep patiënten?
 • Werkt de praktijk samen met andere professionals? (Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers?)
 • Is er samenwerking met de gemeente?
 • Hoe wordt er gecommuniceerd en geregistreerd?
 • Wat betekent dit voor het dagelijkse werk van de doktersassistente?

Voor huisartsen en POH-ers is er een aparte Leergang ouderengeneeskunde. Als doktersassistente bent u meestal het eerste contact met de patiënt en signaleert u ook nu al veel. Door het vergroten van uw kennis en vaardigheden draagt u bij aan de totale zorg voor deze steeds groter wordende groep.

Leerdoelen

Tijdens deze twee bijeenkomsten

 • neemt u kennis van de problematiek rondom kwetsbare ouderen
 • wordt u inhoudelijke kennis over geriatrie en multi morbiditeit vergroot of opgefrist
 • krijgt u zicht op uw eigen werkwijze met deze patiëntengroep in de praktijk en kunt u een signalerende rol hebben naar de huisarts en POH
 • weet u welke andere partijen en organisaties betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen

 

 

Programma

Bijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst komen de volgende algemene principes aan de orde:
 • Multi morbiditeit
 • Functionele geriatrie
 • Proactieve zorg en het werken met een zorgbehandelplan.
 • De definitie van kwetsbaarheid
 • Epidemiologische gegevens
 • Het gebruik van diverse identificatiemethoden en het registreren in het HIS.
Bewust worden van een andere manier van omgaan met deze kwetsbare groep is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.
 
Bijeenkomst 2
In de tweede bijeenkomst draait het om:
 • Medicatie voor ouderen
 • Therapietrouw, polyfarmacie en medicatiereview
 • Diëtiek
 • Dementie, Delier  en Depressie