Praktijk voor de toekomst

Voor u, Praktijkmanagers in spé!

Zorgverleners nemen een bijzondere plaats in binnen de hedendaagse maatschappij. U bent dé betrokken zorgverlener die midden in de maatschappij staat, zijn of haar patiënten kent en kan inschatten wat juist beleid is. Vandaag staat u nog steeds midden in de maatschappij, maar wel een maatschappij die stevig veranderd is. Het beroep op u is groot, naast inhoudelijk zorgverlener en vertrouwenspersoon voor patiënten, wordt verwacht dat u ook de regisseur bent van de volledige zorg rondom de patiënt.

Waarschijnlijk ziet u uzelf  inmiddels meer als manager van de zorg en de praktijk dan als behandelaar en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen meer zal worden. De praktijk is veel groter geworden, meer samenwerkingsverbanden, toenemende eisen van zorgverzekeraars en verschillende andere partijen. Een grote organisatie die professioneel aangestuurd moet worden. Ondanks dat u hiervoor geen opleiding heeft gehad, gaat het vaak goed.

Onze ervaring is dat het gestructureerd vormgeven en aansturen van de praktijk, rust en meer aandacht voor belangrijkere zaken geeft. Onze cursussen zijn geen tovermiddel, het zal druk blijven, maar wellicht geeft het wel de rust en de tijd die u het liefst inzet door te doen wat u het liefst doet: het behandelen van patiënten.

 
 

 

Lees meer

Opleidingsinformatie

 • Apothekers, Eerstelijns psychologen, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Logopedisten, Oefentherapeuten, Verloskundigen
 • Communicatie, Organisatie, Professionaliteit, Samenwerking
 • Donderdag 24 Mei
 • Zwijndrecht, Leerpunt Koel
 • 17.00 - 21.30 uur
 • 24 accreditatiepunten
 • € 1650,00
Beschikbaarheid: nog 7 plaatsen
Aanmelden volgende scholing Naar winkelwagen

Omschrijving

Praktijk voor de toekomst bestaat uit 4 modules verdeeld over 6 bijeenkomsten.

Module 1    Strategisch management
Module 2    Financieel management
Module 3    Personeel en Organisatie
Module 4    Managementvaardigheden

Leerdoelen

Module 1    Strategisch management

 • Na afloop van de cursus bent u in staat om de strategie  van de huisartsenpraktijk op een gestructureerde en systematische manier te ontwerpen. 
 • U heeft kennis van verschillende bedrijfskundige analyses en u bent in staat om deze goed toe te passen.
 • U kunt de uitkomsten van deze analyses vertalen naar concrete doelstellingen voor de praktijk.
 • Op basis van zelf ontworpen actiesystematiek bent u in staat om acties te prioriteren, uit te voeren en op te volgen. 


Module 2    Financieel management

Na afloop van de cursus heeft u verschillende vaardigheden geleerd die u direct in de praktijk kunt toepassen, zo kunt u onder andere:

 • Zelf u kostprijs en winstmarge berekenen en weet u hoe u de uitkomsten moet interpreteren
 • Uw financieel jaarverslag lezen en interpreteren
 • Zelfstandig bepalen welke financiële indicatoren voor uw organisatie van belang zijn en weet u deze zelf te berekenen
 • Zelf bepalen welke investering voor uw organisatie het meest interessant is.

Naast deze vaardigheden heeft u vooral geleerd hoe u het financieel management van uw organisatie meeneemt in de dagelijkse aansturing van uw praktijk.


Module 3    Personeel en Organisatie

Na afloop van de cursus heeft u verschillende vaardigheden geleerd die u direct in de praktijk kunt toepassen, zo kunt u onder andere:

 • Een unieke personeelsplanning ontwikkelen en koppelen aan de doelstellingen van de organisatie
 • Een uniek functieprofiel opstellen

En bent u geoefend in het voeren van sollicitatie- , functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook bent u op de hoogte van de relevante juridische onderwerpen die binnen uw personeelsbeleid van belang zijn.

Naast deze vaardigheden heeft u vooral geleerd hoe u uw Personeel & Organisatie meeneemt in de dagelijkse aansturing van uw praktijk.
 

Module 4    Managementvaardigheden

Na afloop van de cursus heeft u verschillende vaardigheden geleerd die u direct in de praktijk kunt toepassen, zo

 • bent u in staat om te bepalen welke vaardigheden u nodig heeft en eventueel verder moet ontwikkelingen om binnen uw organisatie effectief leiding te geven
 • kunt u op een gerichte en opbouwende manier met uw personeel communiceren en daarmee het gewenste gedrag stimuleren en ongewenst gedrag afstoppen
 • kunt u uw managementstijl aanpassen aan de doelstellingen van uw organisatie
 • kunt u beargumenteren waarom het zijn van een goede manager soms net zo inspirerend kan zijn als een goede leider

 

 


 

Programma

Module 1

Strategisch management 24-5-2018 31-5-2018  

Module 2

Financieel management 13-6-2018 5-9-2018  

Module 3

Personeel en Organisatie 19-9-2018    

Module 4

Managementvaardigheden 26-9-2018    


Het volgen van losse modules is natuurlijk ook mogelijk, zie het nascholingsoverzicht.